DE 4 C:NA - VAD SKA MAN TÄNKA PÅ?

En diamant består av grundämnet kol som kristalliserats under högt tryck, den är hårdare än alla andra naturliga material och varje diamant är unik i sina egenskaper. Med rätt slipning reflekterar den ljuset på ett oslagbart sätt och den har för många blivit en given symbol för kärlek och förlovning.

I guiden som följer beskriver vi diamantens olika egenskaper, de fyra C:na, och hur vi tänker kring dessa när vi väljer våra diamanter hos Gold of Sweden. Självklart kan det vara individuellt vad man upplever som viktigast men vi anser att man bör prioritera dem i följande ordning för att få en så fin diamant som möjligt för sin budget:

1 Cut
2 Carat
3 Clarity
4 Color

Cut

Vi anser att den allra viktigaste egenskapen hos en diamant är slipningen, denna avgör hur mycket ljus diamanten reflekterar och därmed också hur mycket den gnistrar. Med rätt slipning upplevs diamanten också större än en sten med samma caratvikt som har en sämre slipning.

En diamants slipning graderas i fem steg; Excellent, Very good, Good, Fair och Poor. De briljantslipade diamanter vi erbjuder som standard för Gold of Swedens ringar har alltid slipning excellent, vilket alltså är den högsta nivån. När det gäller andra former på diamanter som tex prinsesslipade, ovala eller smaragdslipade så har GIA i dagsläget inget system för att gradera slipningen. För dessa diamanter är man därför hänvisad till bedömningen av polering och symmetri och för Gold of Swedens standarddiamanter är dessa parametrar alltid minst Very Good.

Carat

Detta är nog den egenskap som de flesta tänker på först och känner sig mest bekanta med. Carat är ett mått på diamantens vikt, där 1.00 Carat motsvarar 0,2 gram, och alltså inte nödvändigtvis dess storlek. Beroende på hur diamanten slipats kan den upplevas som olika stor trots att den har samma caratvikt.

Det man kan tänka på när det gäller Carat är att det ofta finns pengar att spara om man väljer en sten som ligger strax under de jämna caratvikterna. Man kan inte med ögat se skillnad på en sten som är 0.99 Carat eller 1.00 Carat men priset kan skilja markant eftersom efterfrågan är stor på just stenar med jämn vikt. Fråga oss om du vill veta mer eller vill ha prisförslag!

Clarity

En diamants klarhet beskriver hur ren den är, det vill säga hur mycket och hur stora inneslutningar den har. Det är viktigt att komma ihåg att inneslutningar inte är detsamma som felaktigheter utan en naturlig variation i diamanternas egenskaper som gör varje sten unik. En diamants klarhet bedöms enligt följande skala:

FL/IF - (Flawless/Internally Flawless) - Helt fri från inneslutningar

VVS1/VVS2 - (Very Very Slightly Included) - Mycket, mycket små inneslutningar, svåra att se även under 10x förstoring.

VS1/VS2 - (Very Slightly Included) - Mycket små inneslutningar, synliga under 10x förstoring men väldigt sällan för blotta ögat.

SI1/SI2 - (Slightly Included) - Små inneslutningar, i vissa fall synliga med blotta ögat.

I1/I2 - (Inclusions) - Inneslutningar som vanligtvis syns med blotta ögat.

När det gäller klarhet anser vi att det viktiga är att diamanten upplevs som "eye clean", det vill säga ser ren ut för blotta ögat. Vi har valt att använda naturliga diamanter med klarhet SI1 som standardalternativ och eftersom vi är noga med att välja ut stenar som är just eye clean anser vi att du på detta sätt får ut det mesta av din budget. Våra labbodlade diamanter kommer med klarhet VS2 som lägst. Självklart hjälper vi dig gärna att hitta en diamant med en annan gradering om du önskar det!

Color

De flesta önskar en diamant som är så färglös som möjligt, men det behöver inte betyda att det är fel att välja en sten med en varmare färg. Detta är egentligen en fråga om tycke och smak och inte om kvaliteten på diamanten. anledningen till att de färglösa diamanterna värderas högre är helt enkelt att de är mer sällsynta. När det gäller diamanters färg finns det ett internationellt klassificeringssystem som graderar färgen från D (färglös) till Z (ljust gul/brun). I Sverige (Norden) används däremot även ett annat system som går från River (färglös) till Yellow. Vi på Gold of Sweden har valt att använda de internationella benämningarna. Våra naturliga diamanter har färgen H som standard, vilket motsvarar den nordiska graderingen Wesselton. Våra labbodlade diamanter har som lägst färg F, vilket motsvarar Top Wesselton.

Våra diamanter

Hos Gold of Sweden har vi stor erfarenhet av diamanter och är vana att se och bedöma olika stenar. Tack vare lång tid i branschen och ett stabilt nätverk av leverantörer har vi möjlighet att handplocka de stenar som vi anser ger bästa värde för pengarna. Våra diamanter är garanterat konfliktfria och vi arbetar enbart med leverantörer som följer Kimberly Processen, ett certifieringssystem som förbjuder handel med diamanter från konfliktregioner. Vi erbjuder även labodlade diamanter, läs mer om detta här.

Alla våra runda diamanter från 0.30 Carat och uppåt kommer med ett certifikat som intygar dess äkthet, för andra former än rund gäller att diamanterna kommer med ett certifikat från 0.50 Carat och uppåt. Detta gäller både naturliga- och labbodlade diamanter.

Våra naturliga diamanter certifieras av GIA (Gemological Intitute of America) som är det högst ansedda institutet på marknaden och ett certifikat från dem intygar att diamanten har kontrollerats av en internationell oberoende part. Certifikatet innehåller en fullständig analys av diamantens mått, proportioner, färg, slipning och övriga egenskaper vilket innebär en trygghet för dig som köpare. Det finns en mängd olika institut på marknaden som utfärdar certifikat och det är inte alltid de bedömer diamanterna lika, vi har valt att arbeta med GIA eftersom de anses ställa högst krav och vara mest konsekventa i sina bedömningar. Våra labodlade diamanter kommer med ett certifikat från IGI (International Gemological Institute) som är det certifieringsorgan som har störst erfarenhet när det kommer till att certifiera labodlade stenar.

Om du vill att vi hjälper dig att hitta en diamant som uppfyller just dina kriterier så är du välkommen att använda vårt formulär. Vi svarar alltid inom 48 h med förslag och prisuppgifter.

★★★★★Recensioner
Det finns inte fler produkter i din varukorg
Totalt: (inkl. moms) 0,00 kr